Sunday, May 1, 2011

ચતુર સ્ત્રીઓ

અફઘાન રમખાણોનાં થોડાં વર્ષો પહેલાં,ના રીપોર્ટર બાર્બરા વોલ્ટરે કાબુલ અને અફઘાનિસ્તાનમાં લિંગભેદ ઉપર એક સ્ટોરી કવર કરી હતી.તેમણે નોંધ્યું હતું કે અહિં સ્ત્રીઓ પરંપરાગત રીતે પતિ થી પાંચ ડગલા પાછળ ચાલતી હતી.


તેમને હમણાં ફરી કાબુલ જવાનું થયું ત્યારે તેમણે જોયું કે સ્ત્રીઓ હજી પોતાના પતિઓથી પાંચ ડગલા પાછળ જ ચાલતી હતી.તાલિબાનોના જુલ્મી શાસન ફગાવી દેવાયા બાદ હજુ પણ સ્ત્રીઓ આ જુની પુરાણી પરંપરાને આનંદ પૂર્વક અનુસરતી જણાતી હતી.

મિસ વોલ્ટરે એક અફઘાની સ્ત્રી પાસે જઈ તેને પૂછ્યું,'હવે તો તમે મુક્ત છો છતાં હજી આ પતિથી પાંચ ડગલાં પાછળ ચાલવના જુના રિવાજને તમે શા માટે ખુશીથી વળગી રહ્યાં છો?'

તે સ્ત્રીએ સીધુ જ મિસ વોલ્ટરની આંખોમાં જોઈને મરકતા મરકતા જવાબ આપ્યો,'આ પ્રદેશમાં ભેખડો ધસી પડવાનો ખૂબ ડર હોય છે માટે!'

તમે ગમે તે ભાષા બોલતી હોય તેવા કોઈ પણ પ્રદેશમાં જાઓ, ત્યાં હંમેશા પુરુષની પાછળ ચતુર સ્ત્રી હશે જ!


************************
એક માણસ હતો જેણે આખી જિંદગી મહેનત કરી સારું એવું ધન એકઠું કર્યું હતું પણ તે ખૂબ કંજૂસ હતો.

મરણ પામતા પહેલાં તેણે પત્નીને પાસે બોલાવીને કહ્યું:'જ્યારે હું મરી જાઉં ત્યારે હું ઇચ્છું છું કે તું આપણું બધું ધન એકઠું કરી મારી સાથે મારા કોફીનમાં મૂકી દે જેથી હું મારા મર્યા બાદ પણ એ બધું સાથે લઈ જઈ ભોગવી શકું.'

હવે મરતા પતિને ના કેમ પડાય.પત્નીએ એ કંજૂસ પતિને વચન આપ્યું કે તે તેના મર્યા બાદ બધી સંપત્તિ વેચી દઈ સઘળી માલમત્તા તેની સાથે કોફીનમાં મૂકી દેશે.

અને તે માણસ મુત્યુ પામ્યો.તેની અંત્યક્રિયા કરવામાં આવી.કોફીન તૈયાર થયું.તેની પત્ની કાળા વસ્ત્રો પહેરી પોતાની એક સખી સાથે કોફીન પાસે બેઠી હતી.

અંત્યક્રિયા પૂરી થઈ અને ડાઘુઓ કોફીન બંધ કરવા જઈ રહ્યાં હતાં ત્યાં તેની પત્નીએ પોતાની પાસે રાખેલી એક નાનકડી દાબડી કોફીનમાં પતિના શબની બાજુમાં સેરવી દીધી.પછી ડાઘુઓ કોફીન બંધ કરી તેને દફન કરવા માટે લઈ ગયાં.

સ્ત્રીની સખીએ તેને પૂછ્યું,"આમ તો હું જાણું જ છું કે તું કંઈ એટલી મૂરખ નથી કે તારા પતિની કફનમાં તેની જીવનભરની કમાણી મૂકી તેને દફનાવવા મોકલી દે.પણ કહે તો ખરી પેલી દાબડીમાં શું હતું?"

વફાદાર પત્ની(!) એવી તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો,"જ સાંભળ.હું મારા વચન નો ભંગ તો કરી શકું નહિં.મેં તેમના મરતા પહેલાં વચન આપ્યું હતું કે તેમની સઘળી સંપત્તિ તેમની સાથે કોફીનમાં મોકલી આપીશ."

સખી વચ્ચે બોલી,"તો શું તે સઘળી સંપત્તિ પેલી નાનકડી દાબડીમાં ભરી તેને કોફીનમાં મૂકી દીધી?"

સ્ત્રીએ કહ્યું,"બેશક, મેં એમ જ કર્યું છે.મેં અમારી સઘળી માલમત્તા વેચી દઈ તેમાંથી ઉપજેલી કુલ રકમ મારા બેંકના ખાતામાં જમા કરી દીધી અને તેટલી રકમનો ચેક મારા પતિને નામે લખી એ દાબડીમાં મૂકી કોફીનમાં તેમની સાથે મોકલી આપ્યો છે.જરૂર પડશે તો તેઓ એને રોકડો કરી લેશે.(!)"

સ્ત્રીઓને કમ-અક્કલ સમજવાની ભૂલ હવે તમે કરશો???('ઈન્ટરનેટ પરથી')

No comments:

Post a Comment